Materiały

Generyczny OPZ na SUMP

Pierwsza wersja generycznego OPZ została zaprezentowana na Warsztatach dla Uczestników Pilotażu w dniu 29 czerwca 2020 roku. Dokument ma charakter roboczy do wykorzystania przez Odbiorców wsparcia i może podlegać dalszym zmianom w toku realizacji Projektu:

Generyczny Opis Przedmiotu Zamówienia oraz elementy SIWZ na opracowanie SUMP (wersja 1.4)

Prezentacja z Warszatów dotyczących udzielania zamówienia publicznego na SUMP w oparciu o generyczny OPZ (29 czerwca 2020 r.)

Prezentacja wstępna
Projekt POIiŚ SUMP
Materiały Komisji Europejskiej
Newsletter
Aby regularnie otrzymywać informacje o projekcie i przygotowanych w jego ramach materiałach, prosimy wprowadzić adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji o projekcie SUMP oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Wolański sp. z o.o., z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 8/7, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.