Organizacja projektu

Realizacja projektu odbywa się w trzech etapach w okresie luty 2020 – grudzień 2021

I

Przygotowanie Metodyki prac planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia. Metodykę zaakceptowano pod koniec marca 2020 r.

II

Przeprowadzenie diagnozy i inwentaryzacji SUMP u poszczególnych Odbiorców wraz z przygotowaniem i uzgodnieniem ogólnego oraz dedykowanego pakietu wsparcia. Etap II realizowany jest w okresie kwiecień-sierpień 2020 r.

III

Doradztwo realizowane na rzecz poszczególnych Odbiorców w ramach dedykowanych pakietów wsparcia oraz dla wszystkich uczestników Pilotażu w ramach ogólnego pakietu wsparcia. Etap III realizowany będzie w okresie wrzesień 2020 – grudzień 2021 r.